Houtworm bestrijden 24/7

Misschien besef je pas dat je een houtwormprobleem hebt als het al te laat is. Dit komt omdat deze diertjes gaatjes boren onder de oppervlakte en je hen dus pas ziet als de schade echt zichtbaar wordt. Hen tijdig opmerken is de sleutel tot een effectieve bestrijding van houtwormen.  Zo kan je voorkomen dat ze schade aanbrengen aan je eigendom en meubels. Als je houtwormen niet tijdig verwijdert, kunnen ze enorme schade aanbrengen aan je houten constructies.

Houtworm is een algemene benaming die wordt gegeven aan de plaag van hout-etende larven van eender welke soort kever. Dit kunnen de schorsborende kever, ambrosia kever, huisboktor, heipaalkever, gewone houtwormkever, bonte knaagkever of nog vele andere zijn.

Schade aangericht door houtwormen

De grootste schade die door houtwormen wordt aangericht is de verzwakking van houten structuren. De tekenen zijn gaatjes in houten voorwerpen met poeder (uitwerpselen) rond de openingen. Deze gaatjes zijn 1 tot 1,5 mm in diameter bij de gewone soorten.

Kevers leggen hun eitjes op het oppervlak van houten voorwerpen. Eens ze uitkomen voeden de larven zich met houten voorwerpen waarbij ze cosmetische en structurele schade aanbrengen. Dit gaat verder totdat ze gaan poppen, waarna ze uitgroeien tot kevers, eitjes leggen en het hele proces terug van vooraf aan begint. Als je niet tijdig oplossing zoekt voor de behandeling van houtwormen, kunnen deze insecten zelfs volledige gebouwen neerhalen.

Wat lokt houtwormen naar je eigendom?

Kevers worden meestal aangetrokken door houten voorwerpen die zeer vochtig zijn. Vochtigheid is de belangrijkste aantrekkingsfactor. Dit kan veroorzaakt worden door een slechte ventilatie. Andere soorten zoals de houtborende snuitkever zullen enkel worden aangetroffen in plaatsen waar er sprake is van schimmelrot. Om houtwormen te bestrijden die je eerst deze factoren te elimineren.

Professionele behandeling van houtwormen door Limas hygienics

Bij de bestrijding van houtwormen gebruikt Limas hygienics in Antwerpen meerdere oplossingen die steeds starten met een grondige inspectie van je houten constructies. Dit wordt gevolgd door de toepassing van milieuvriendelijke insecticiden. Naast insecticiden kunnen ook elektrische insectendoders gebruikt worden om de kevers te lokken en verdelgen vooraleer ze eitjes leggen. Bevriezingsmethodes zijn soms ook beschikbaar.

Het team helpt je verder met het oplossen van je schimmel- of vochtprobleem zodat je een nieuwe plaag in de toekomst kan vermijden. We helpen je ook in te schatten of je constructie niet onherroepelijk is aangetast. Contacteer Limas hygienics nu voor een gratis offerte!